December 17 (Sat.) Concert Program

Concert, December 17 (Sat.) 14:00-18:00
Venue: Tokyo Women's Plaza Hall
Admission: Free (Reservation required: performingart11@tokyo-ws.org)

Program
* Please note that the pieces and the performers are subject to change

Younghi Pagh-Paan, HANG-SANG, 1933
Daisuke Kinoshita (Flute), Gaku Yamada (Guitar), Rainer Römer (percussion)

Isang Yun Garaku
Maiko Kimura (Flute), Haruka Miyazaki (Piano)

Goffredo Petrassi, Alias, 1977
Mizuha Nakagawa (Piano), Gaku Yamada (Guitar)

Karlheinz Stockhausen, In Freundschaft, 1997
Megumi Ito (Clarinet)

E. Carter, 90+,
Noritaka Ito(Piano)

Frederic Rzewski, To the earth 1985
Rainer Römer (percussion)

Daisuke Kinoshita, F-fur Piccolo
Daisuke Kinoshita (Piccolo)

Manfred Stahnke, Koto Solo, 2008
Shogo Hiyoshi (Koto)

Pierre Boulez, Incises 1994
Ueli Wiget (Piano)

Akiko Yamane, p/b twin, 2011 *premiere
Haruka Sakurada (Clarinet), Tomomi Ganchiku (Violin)

Tomi Raisanen, Stheno, 2006
Gaku Yamada (Guitar), Haruka Sakurada (Clarinet), Daisuke Kinoshita (Flute)

Kazuo Fukushima, Mei, 1962
Mayo Kajiyama (Flute)

John Cage, Five, 1988
Tony Doyle (Piano), Saori Nakazawa (Violin), Shigeo Tachibana (Shakuhachi), Yoshitaka Sugimoto (Trumpet), Shougo Hiyoshi (Koto)

Bernd Alois Zimmermann, an den Gesang eines Engels, 1955
Megumi Kasakawa (Viola)

Toshi Ichiyanagi, transfiguration of the moon, 1998
Hanako Nakamura (Sho), Saori Nakazawa (Violin)

Giacinto Scelsi, Pwyll for Solo Flute, 1954
Dietmar Wiesner (Flute)

Olivier Messiaen, Quatuor - duo violine, piano, 1940
Yuiko Yasuda (Piano), Tomomi Ganchiku (Violin)

Yukiko Watanabe, Merry go round for my lady, 2011 * premiere
Yuiko Yasuda (Piano), Gaku Yamada (Guitar), Rainer Römer (percussion)

Shitanda Motoyuki, Path2000
Shigeo Tachibana (Shakuhachi)

Cathy Milliken, Memorial, 2011  * premiere
Tony Doyle (Piano), Saori Nakazawa (Violin), Shigeo Tachibana (Shakuhachi), Hanako Nakamura (Sho), Shougo Hiyoshi (Koto)

Stage Production

PAGE TOP