Toshiya Suzuki + Mayumi Miyata Duo Recital

Toshiya Suzuki + Mayumi Miyata Duo Recital

Concert Series Border of Sound vol.4

Concert


Information

TitleConcert Series Border of Sound vol.4 Toshiya Suzuki + Mayumi Miyata Duo Recital
Date2002.10.11(Fri)
Time19:00
Admission
Donation (¥3000~)
Organize
Tokyo Wonder Site
Venue
TWS Hongo
Artist
Toshiya Suzuki / Mayumi Miyata 
Program

Koten "Choshi" (Shō Solo)
Luciano Berio "Gesti" (recorder solo)
Hiroyuki Ito "Salamander" (recorder solo)
Brian Ferneyhough "Unity Capsule" (recorder solo)
(Intermission)
Toshio Hosokawa "Wie ein Atmen im Lichte" (Shō Solo)
Toshio Hosokawa "Vertical Song" (Shō Solo)
Toshio Hosokawa "Birds Fragments" (Shō Solo) 

Photos of the concert

Photos of the concert

Photos of the concert

Photos of the concert

Participating Creator

MIYATA Mayumi
SUZUKI Toshiya

PAGE TOP