"Container Ground"

Other Program

"Container Ground"

Tokyo Designer's Week 2004

External Work

Information

TitleTokyo Designer's Week 2004
"Container Ground"
Date2004.10.2(Sat)
Time12:00 - 22:00
Admission¥500
Organize
NPO Tokyo Designer's Week
Artist
Toru Otsuki / Jun Kitagawa / Yuta Koshitani / Toru Kuwakubo / Kazuhito Sahara / Daisuke Samejima / Soichiro Shimizu / Kento Suto / Yuka Nakamura / Yasuyoshi Botan / Keiichiro Matsuda / Akira Mori / Yo Masajun

"Tokyo Designer's Week" is the largest design event in Japan. The exhibition using containers is going to be held in a section of Odaiba. As the TWS artists, TWS-Emerging artists exhibit at the exhibition "Container Ground."

Photos of the event
Participating Creator

BOTAN Yasuyoshi
HARA Ryosuke
KITAGAWA Jun
KOSHITANI Yuta
KUWAKUBO Toru
MATSUDA Keiichiro
NAKAMURA Yuka
OTSUKI Toru
SAHARA Kazuhito
SAMEJIMA Daisuke
SUTO Kento
YO Masajun

PAGE TOP