TAKAKURA Yoshinori

TAKAKURA Yoshinori

update: 2009.8.1

Name
TAKAKURA Yoshinori
Genre
Visual Art
Program
TOKAS-Emerging (2008.6 - 2008.7)
TOKAS-Emerging (2008.7 - 2008.7)
高倉吉規
Profile

1981

PAGE TOP